Nachtmerrie van elke verhuurder

24 april 2020

De nachtmerrie van elke verhuurder is overduidelijk:
een huurder die niet betaalt oftewel een horror-huurder.

Gelukkig gebeurt het weinig, maar het kan je overkomen. 

Je hebt de screening goed gedaan:

  • De vragenlijst was op orde
  • Uit de NVM woontoets kwam ook niets geks
  • En de kennismaking was ook vrolijk en gezellig

Je hebt het huurcontract getekend.
Eerst voor bepaalde tijd en dat beviel dus nu voor onbepaalde tijd. 
Je hebt de woninginspectie gedaan en de sleutel in alle vertrouwen overhandigd. 
Je huurprijs ligt boven de geliberaliseerde huurgrens en dat geeft andere regels.

Rechten huurders

Maar niettemin, huurders genieten veel rechten
Een van de belangrijkste rechten van een huurder is dat zij recht hebben op een woning in goede staat bij start van het huurcontract. 
Natuurlijk regel je dat, maar doe je dat niet dan geef je je huurder de gelegenheid om zich hierop te beroepen en de huur niet te betalen. 

Zorg dus altijd voor een goede woning. 

Rechten verhuurders

Als verhuurder heb je gelukkig ook rechten. Niet zoveel, maar toch. Je hebt recht op:

  1. huurpenningen en
  2. dat je huurders geen overlast veroorzaken.

Stel nou dat je huurder de huur niet betaalt, wat dan?
Als dat binnen de termijn van je tijdelijke contract gebeurt dan is het balen, maar er is nog niet zoveel aan de hand. Het blijft overzichtelijk.
Je verlengt het contract niet en je huurder moet eruit. Je hebt wel een verlies, maar goed.

Maarrrr… heb je geen contract voor bepaalde tijd of je doet niets na de afloop van de termijn in het huurcontract en de huurder blijft, dan wordt het anders.
Het contract wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Ook al is dat niet formeel vastgelegd. 

Je hebt dan met andere regels te maken en je huurder geniet nog meer bescherming… shit!

Ja, vervelend en vanuit het perspectief van de huurder is het begrijpelijk.

Wat kun jij doen?

Op dag 1 van de te late huurbetaling is je huurder feitelijk direct in gebreke.
Laat hem/haar dat ook weten. Dat kan met een eenvoudig briefje en leg dit vast.

Hier is een voorbeeldbrief:

HERINNERING

Plaats, datum

Na controle van onze administratie is gebleken, dat wij tot op heden nog geen betaling mochten ontvangen van de hieronder vermelde huurtermijn(en), waarvan de betalingstermijn inmiddels is overschreden.

Wij verzoeken u deze gegevens te vergelijken met uw administratie en het totaalbedrag alsnog binnen een week na dagtekening van dit schrijven/e-mailbericht over te maken op IBAN nummer: <jouw rekeningnummer>.

Jouw naam.
Met vriendelijke groet,

Overzicht van openstaande declaraties
Declaratienummer:
Datum:
Bedrag:

Dit is een heel belangrijke stap.

Sla je dit over, dan zal niemand jou helpen. Dus, doe dit altijd!

Meestal reageren huurders wel op zo’n brief. 

Neigt het toch naar een horror-huurder dan geef je je dossier direct aan een goed incassobureau die gespecialiseerd is in het werken met verhuurders/huurders. Even googlen en je vindt ze meteen.

Zij sturen dan uit naam van het kantoor een zogenaamde 14-dagenbrief op hun briefpapier.
Dat kost je een paar tientjes, maar die is vaak dreigend genoeg om huurders in beweging te krijgen.

Gebeurt er nog steeds niets aan de kant van de huurder dan start jouw incassobureau een procedure. Die procedure kan twee kanten op:

  1. de huurder gaat alsnog betalen of
  2. de huurder wordt eruit gezet – soms onder dwang.

Zo’n uitzetting is niet zonder slag of stoot geregeld.

De rechter kijkt hiernaar en zal ook de persoonlijke omstandigheden van de huurder meewegen in zijn beslissing.
Als de belangen van een huurder zwaarder wegen dan die van jou, dan kan de rechter bepalen dat de huurder mag blijven zitten.
De huurder moet dan wel op de een of andere manier de huur inlopen. 

Maar goed, het zijn dingen waar je liever niet aan denkt.
Zorg wel dat je de processen op orde hebt. Dan kun je snel in actie komen en het voorkomt dat zaken te lang blijven slepen.
Die fout heb ik ooit zelf gemaakt en dan wordt alles ingewikkeld. Niet doen dus!

Samenvatting:

Bij late betaling (1 dag):

  1. Stuur de herinnering
  2. Schakel daarna een incassobureau in die een 14-dagenbrief stuurt.
  3. En wanneer nodig laat jouw incassobureau een procedure opstarten.

Dit is financieel leiderschap!

Succes 🍀
Richard 💪🎯